De afdeeling Grenadiers en Jagers 1830/1831

grenadiersDe Afdeeling Grenadiers en Jagers werd in 1829 opgericht.De Grenadiers en de Jagers waren bestemd om dienst te doen 'onder het oog des Konings', hetgeen neerkwam op legering in de beide residenties, Brussel en Den Haag. Op 22 september 1829 ontving de commandant van de afdeling Grenadiers, op de Grote Markt te Brussel, een vaandel uit handen van Prins Frederik. In Brussel bleven een bataljon Grenadiers en een bataljon Jagers achter, de rest ging naar de oorspronkelijke Oranjekazerne in Den Haag.Een vereiste voor toelating tot de Grenadiers of Jagers was 'goed gedrag'. Men had behoefte aan een goed voorbeeld voor het gehele leger. In augustus 1830 werd de afdeeling ingezet tijdens de opstand in Brussel om vervolgens in september een poging te wagen om de stad weer onder controle te krijgen, hetgeen niet lukte. In 1831 heeft de eenheid nog actief deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht en in 1832 aan het verdedigen van de Citadel van Antwerpen.