De Blauwe Garde

blauwe gardeHet 4e regiment Hollandse Gardes te voet (1702-1712)
(De Blaauwe Garde)

Onder koning/stadhouder Willem III diende dit regiment in Engeland als zijn persoonlijke garde. Na de dood van Willem III in 1702 keerde dit regiment terug naar Nederland en vormde in de Spaanse Successie-oorlog (1702-1712) de ruggegraat van het Nederlandse leger. In deze erfopvolgingsoorlog goldt het Nederlandse leger als het sterkste van Europa (tijden veranderen). Met name het dodelijke, door de Nederlanders uitgevonden,  nauwgezette pelotonsvuur van de Nederlandse infanterie beslistte vele gevechten. Het 4de regiment (De Blaauwe Garde, naar de kleur van hun uniformen) heeft zich onderscheiden in de beroemde veldslagen Blenheim (H?chstadt),Malplaquet en Oudenaarde. Overal in Europa zijn re-enactmentverenigingen begonnen met het uitbeelden van deze boeiende periode en het is dan ook niet vreemd dat ?De Blaauwe Garde?nu al uitnodigingen heeft om in Noorwegen, Itali? en zelfs Ierland te verschijnen.

 

Historie

De Spaanse Successieoorlog (1701-1714), een stukje vergeten nederlandse geschiedenis. En dat terwijl het een interessant stuk geschiedenis is. Dit was een van de redenen waarom een aantal mensen de koppen bij elkaar staken om door middel van re-enactment (?levende geschiedenis?) deze historie aan de vergetelheid te ontrukken.

Een speurtocht in boeken en archieven begon en beetje bij beetje werd er allerlei informatie over de periode bijeen geschraapt. Hoe de nederlandse soldaten er in die tijd uitzagen, waar hun bewapening uit bestond, welke exercities zij hadden, hoe hun dagelijkse leven eruit zag, waar men ten strijde trok, wie de bevelvoerders waren en ga zo maar door.

De keuze voor een uit te beelden regiment werd vergemakkelijkt door het vinden van een stamboom van een kapitein die in het 4e regiment diende Dit regiment stond ook bekend onder de naam ?De Blaauwe Gardes?. Zij waren het garde-regiment van Koning-Stadhouder Willem III. Het was een uitdaging om te achterhalen welk uniform deze militairen droegen. Het was natuurlijk geen verrassing om te zien dat het een blaauw uniform was. Had men in het begin diepgele manchetten en kousen die het uniform deden opvallen, na het overlijden van Willem III koos men voor rode manchetten en rode kousen.

Het 4e regiment heeft menige actie gezien op de slagvelden in Europa. Zij maakte deel uit van de Geallieerde legers die onder bevel stonden van John Churchill, hertog van Marlborough, een Engelse veldheer.
Legers uit Groot-Brittanni?, Holland, Oostenrijk, Pruisen, Hannover, Portugal, het Duitse Rijk en Savoye waren verenigd in een Alliantie. Zij streden tegen Lodewijk XIV van Frankrijk, hij had steun van Beieren en Keur-Keulen.

De geallieerde legers behaalden meerdere glorieuze overwinningen op de Fransen, onder andere bij Hochst?dt, Ramillies, Turijn, Oudenaerde en Malplaquet. Frankrijk was na zeven jaar strijd uitgeput en kwam met Vredesaanbiedingen, maar de geallieerden stelden te hoge eisen en men kwam niet tot een overeenkomst. Pas in 1713 begon men weer met nieuwe besprekingen die uiteindelijk tot een vredesovereenkomst leidden. In 1714 werd in Rastatt en Baden de vredesverdragen ondertekend.