Bouffen en Kapers

Deze werkgroep houdt zich bezig met maritieme levende geschiedenis uit de 16e tot en met de 18e eeuw. De naam is afgeleid van een uitspraak van de Hertog van Alva:

'Bouffen en piraten', zo noemt hij zijn vijand: de watergeuzen. Hij ziet ze niet als vrijheidsstrijders, maar als ordinaire zeerovers.

Omdat de werkgroep zich niet bezighoudt met piraterij hebben we de naam aangepast naar kapers.

De werkgroep wil het werken en leven laten zien van zeelui in de breedste zin van het woord; een visser op de Zuiderzee,  een kaper in de nieuwe wereld of koopman bij de VOC. Een Geus of matroos op een linieschip, een vrouw als matroos onderweg naar de Oost.

De nadruk ligt op de zeelui uit de 16e tot de 19e eeuw, maar ook de Napoleontische marine wordt niet vergeten..

In de korte periode die de werkgroep nu werkzaam is hebben leden al aan vele evenementen meegedaan, zowel in Nederland als ook daarbuiten.

Helaas is er niet altijd water aanwezig bij evenementen, dan passen de leden van de werkgroep zich aan. Er zijn genoeg voorbeelden uit de geschiedenis bekend waarbij zeelui meevochten met het leger. De nadruk komt echter niet alleen te liggen op het vechten op zee, maar alle aspecten van de zeevaart, zoals de VOC en WIC of de handel op de Oostzee, komen aan bod.

Ons onderwerp sluit samenwerking met andere groepen niet uit, in de Napoleontische tijd bijvoorbeeld werden zeelui ingezet als stuksbemanning bij de artillerie en de Geuzen hebben aardig hun mannetje gestaan tijdens de 80 jarige oorlog.

Mocht het echter helemaal niet gepast zijn om als zeeman mee te doen, dan nemen wij een andere “Bouffen” rol aan.

Een voorbeeld daarvan is als 18e eeuwse struikrover.