Wat is re-enactment

Main Entry: re-enact
Function: transitive verb
Date: circa 1676
1 : to enact (as a law) again
2 : to act or perform again
3 : to repeat the actions of (an earlier event or incident)
- re-enactment /-'nak(t)-m&nt/ noun

Of in lekentaal...

Reenactment: een fenomeen waar niet iedereen bekend mee is. De term bestaat uit twee delen, waarbij 'enactment', ofwel 'uitvoeren', de belangrijkste is. Zet daar 're' voor en je hebt 'heruitvoering'. En dat is precies wat de vereniging doet: Het heruitvoeren van vervlogen tijden.

Algemene informatie VLGN

VLGNDe VLGN, de Vereniging Levende Geschiedenis Nederland, is een multi-period re-enactment vereniging welke zich richt op de jaren 1568 tot 1912. De VLGN neemt deel aan vele evenementen, zowel in binnen als buitenland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.

Actieve werkgroepen in de vereniging zijn:

- 80 jarige oorlog (1568-1648),
- De Blaauwe Garde (het 5e Regiment Hollandse Gardes te voet) (1702-1714),
- 27e Jagers, 6e Co.flankeurs (1815) ,
- Koninkrijk Holland 2e regt. voltigeurs (1806-1810),
- Amerikaanse burgeroorlog, Union Light artillery (1861-1865).

En verder nog twee studiegroepen:

- 2e Engelse oorlog (1665-1667),
- Afdeeling Grenadiers en Jagers (1830-1831).

 

Lees meer...

Evenementen